Algex Protector

Yosun oluşumunu önler ve klorun etkin kullanımına destek olur.
  Algex Protector Özellikleri
 • Katyonik esaslı dezenfektan içerir.
 • Yüzme havuzlarında klorlu bileşiklerle sağlanan dezenfeksiyona yardımcı olarak biyosit özelliğinden yararlanılır.
  Algex Protector Avantajları
 • Yosunun olusmasını önler.
 • Havuz suyunun saglıklı duruma gelmesini sağlar.
 • Klor ihtiva etmez ve biyolojik olarak indirgenebilir.
  Algex Protector Kullanım Talimatı
 • Havuz taban ve duvarlarında dezenfeksiyon ve koruyucu bir tabaka oluşturmak amacıyla 200 ml Algex 10 lt suda çözelti halinde püskürtün ve bir süre kurumasını bekleyin.
 • Açık Havuzlarda : 100 m³ havuz suyuna 1,5 lt ilk doz uygulanır. Müteakip haftalık doz 0,5 lt uygulanır.
 • Kapalı Havuzlarda: 100 m³ havuz suyuna 1,5 lt ilk doz uygulanır. Müteakip haftalık doz 0,3 lt uygulanır.
 • Yosun tutmus havuzlarda; her 100 m³ havuz suyuna 2.5 lt Algex prodector ve 2 kg Fastchlor (stabilizite dichlor) granülü kullanılır.
  • Güvenli Kullanım ve Stoklama Bilgileri
  • Gözleri ve cildi tahriş eder.
  • Çocukların erişemeyeceği şekilde muhafaza edilmelidir.
  • Gözle temas halinde bol su ile yıkayınız ve en yakın sağlık merkezine başvurunuz.
  • Yalnızca orjinal ambalajında, serin yerde muhafaza ediniz
  • Depolamada dondan korunmalıdır.
   Analiz Sonuçları
   Görünüş : Mavi berrak sıvı
   Yoğunluk : 0.8-1.2
   pH(direk) : 6.5-7.5
  Yukarıdaki bilgi tipik üretim esnasında alınmış bir bilgidir ve spesifikasyon olarak kullanılmamalıdır.