STROPOOL Hızlı Havuz Sistemi

Gemaş tarafından %100 yerli olanaklarla üretilen, ülkemiz için yepyeni bir havuz yapım teknolojisidir.


Sistem, Türkiye Patent Enstititüsü'nden "FAYDALI MODEL" sertifikasına haizdir. Yüksek yoğunlukta (PS30), hafif ve son derece sağlam polistren (=stropor) tuğlaları; eziyetli ve maliyetli kalıp çalışmalarına ihtiyaç duymaksızın, lego taşları gibi biribiri üzerine dizilmesi suretiyle havuz gövdesinin oluşturulması prensibine dayanır.


Stropool tuğlalar, 1,00 x 0,25 x 0,25 m ebatlarındadır. Köşeler için kapalı tipleride mevcuttur.


Yapımın birinci aşaması, hafriyat sonrası başlar. Yapımcının ihtiyac duyduğu zemin sağlamlık derecesine göre; zemin betonarmesi, tek sıra veya çift sıra demir kullanılarak dökülür. Bu aşamada stropor tuğlalardaki göz aralıklarına uygun olacak ölçüdeki aralıklarla, çepeçevre duvar hizasında, perde boyuna göre ayarlanmış demir filizler bırakılır.


Bundan sonraki aşamada stropor tuğlaların dizilmesi işlemi başlar. Köşelerde tuğlalar bir biri üzerine bindirilerek, mukamevetin arttırılması sağlanır. Her tuğla sırasının içinden yatay olarak geçirilen demirler dikey demirlerle bağlanır. Böylelikle duvar sisteminin yekpare çalışması temin edilir. Bu şekilde havuz duvar sistemi iki kişiyle eb çok bir günlük bir çalışmayla tamamlanır. Değişik geometrik şekilli havuzların yapımı, stropor tuğlaların kolay kesilebilir özelliği nedeniyle zorluk yaratmaz. Üçüncü aşamada; skimmer, lambalar ve beslemeler gibi tesisat elemanları, duvar içerisine yerleştirilir. Roma tarzı prefabrik merdiven üniteleri, yerlerine tek parça halinde oturtulur.

Dördüncü aşamada, duvar içi elle veya beton pompası yardımıyla betonla doldurulur. 1,5 m yüksekliğe kadar, dolum işlemi ekstra bir tedbire gerek kalmaksızın tek seferde bitirilebilir. Ek tedbir olarak, dolum sırasında uzun kenarlar birkaç kalas yardımıyla sehim teglikesine karşı desteklenebilir. Betonun içinde hava kabarcığı kalmaması için vibratör kullanımı mümkündür.


Kaplama aşamasına gelindiğinde öncelikle havuz çevresine çepeçevre liner askı profili monte edilir. Ardından  tüm havuz iç yüzeyleri özel bir keçeyle kaplanır. Amaç liner temas yüzeylerinde bulunabilecek sivri malzemenin muhtemel hasarlarından korunmaktır. Bundan sonra yurt dışında ölçüye göre dikilen hazır bohça liner, askısına yerleştirilerek havuz doldurulur. Kaplama yüzeylerinde pot oluşumunun engellenmesi amacıyla, havuz içi elemanların flanşlı bağlantıları, suyun verdiği gerginlikle birlikte tamamlanır. 

Hafriyatı müteakip, yaklaşık bir hafta süre içerisinde liner kaplamaya hazır hale getirilebilen sistem; yüksek kalitede ısı izolasyonu, yapım kolaylığı / hızı, sağlamlığı ve ekonomisi ile Türk havuz sektörüne yepyeni bir soluk getirecektir.