Tuz - Klor Jenaratörünün Avantajları


TUZUN TARİHİ

Tuz, hava ve su ile birlikte insan vücudunun düzgün çalışması için gerekli üç temel unsurdan biridir. Dünyada, yeraltı tuzlu kaynak suları içinde, ya da tuz madenlerinde mevcut bulunur. Çok eski zamanlardan bu yana insanlık için rolü kritiktir. Kasaba ve şehirlerin yerlerini belirlemiş, batıl inançlara konu olmuş, yiyeceklerin korunmasında, hatta ödeme şekli olarak bile kullanılmıştır. (İngilizcede maaş anlamına gelen “salary” sözcüğü, tuz anlamındaki “salt” sözcüğü ile bağlantılıdır.) Tuz, insanoğlunun kullandığı en eski baharattır. İnsanlar için tarihin akışını etkileyecek kadar önemli olmuştur. Tuz ile ilgili ilk ilmi çalışmanın Çin’de M.Ö. 2700’lerde yazılmış olduğu düşünülmektedir. Tuzun yiyeceklerin saklanmasındaki önemi sebebiyle, tuz rezervlerinin yerleri insan yerleşkelerinin yerlerinde belirleyici olmuştur. Tuz ticaretine mahsus ticaret yolları kurulmuş, tuz rezervlerinin ve tuz piyasalarının kontrolü için savaşlar verilmiştir. Tarihteki bu rolü tuza kutsal bir önem ve sembolik bir değer kazandırmıştır. Bazı kültürlerde konuklara ekmek ve tuz ikram edilmesi bir misafirperverlik göstergesi olarak kabul edilmektedir. Buna ilaveten İncil’de hem “hayatın tuzu” ibaresi yer bulmakta hem de havariler ve diğer seçilmiş kişiler için “dünyanın tuzu” tabiri kullanılmaktadır. Yüzyıllardır insanlar, az fakat önemli miktarlarda başka elementler de içeren, mineral tuzlar bakımından zengin sulara sahip termal kaplıcalara hastalıklarının tedavisi ve rahatlama amacıyla rağbet etmektedir.


Almanya’dan Japonya’ya kadar termal kaplıcalar zengin ve fakirlerin ortak buluşma noktaları olagelmiştir. İnsanlar eklem romatizmaları, kalp hastalıkları, dolaşım sistemi ve kas sistemi bozuklukları gibi rahatsızlıkları için bu mineral zengini sularda şifa bulmaya gelmektedir. Bu tip yerlerin en ünlüsü şüphesiz ki tuz konsantrasyonunun batmayı engelleyecek kadar yoğun olduğu Ölü Deniz’dir.


NATURALCHLOR SÜRECİ

Sürecin ilk adımı için tuzlu su gereklidir. Az tuzlu su, ya da deniz suyu kullanılabilir.
2NaCl + 2H2O = 2NaOH + H2 + Cl2
(TUZ + SU = KOSTIK + HIDROJEN + KLOR)

Oluşan bu klor suda çözünerek hipoklorik asit meydana getirir:
Cl2 + H20 = HOCl + HCl
(KLOR + SU = HIPOKLORIK ASIT + HIDROKLORIK ASIT)

Hipokloröz asit suyu sterilize ederek bakterileri oksitler:
2HOCl = 2HCl + O2
(HIPOKLORIK ASIT = HIDROKLORIK ASIT + OKSIJEN)

Suyun dezenfeksiyonu tamamlandıktan sonra, hidroklorik asit kostik soda ile bir nötralizasyon reaksiyonu içinde tepkimeye girerek yeniden tuz ve su oluşturur. 
Hidrojen ve oksijen tepkimeye girerek su oluşturur.
NaOH + HCl = NaCl + H2O
(KOSTIK + HIDROKLORIK ASIT = TUZ + SU)

Görüldüğü gibi bu hiçbir ürünün kaybedilmediği kapalı bir sistemdir. Girdiler parçalanır, tepkimeye girer ve yeniden kazanılır. Bu tuz konsantrasyonunun nasıl sürekli sabit kaldığını da açıklar. Tuz ilavesi ihtiyacı, filtre geri yıkamalarıyla su kaybedilmesi, yoğun yağış ya da havuzun kullanılması gibi sebeplerden doğmaktadır.

Az tuzlu Su Kullanımı

Naturalchlor klorinatörlerin 1 litre sudaki 2 gram tuz ile çalışması mümkün olmasına karşın, suda 5.500ppm (5,5 gr/lt) tuz bulunması tavsiye edilmektedir. Bunun iki nedeni vardır:
Kolaylık: Bu sayede suya yılda yalnıza bir kez sezon başında tuz eklemeniz yeterli olacaktır. (Kamuya açık havuzlar için 2-3 ayda bir tekrarlanması gerekir.)
Konfor: 5.500ppm tuz seviyesi cilt için son derece uygun, yumuşak ve doğal bir antiseptik vazifesi görür. 5.500 ppm tuzluluk seviyesi gözyaşınınkine eşitken, deniz suyunun tuz konsantrasyonu 35.000ppm ile bunun 6.4 katı kadardır. 

Deniz Suyu Elektrolizi

Naturalchlor cihazı sınırsız bir bedava tuz kaynağı olan deniz suyu havuzlarında doğrudan kullanılabilir. Bu şekilde daha da düşük maliyetli işletimi mümkün kılar. Sadece düşük yoğunluklu bir tuzlu su konsantrasyonuna ihtiyaç duyulduğundan, deniz suyu tatlı su ile seyreltilebilir.

ANA STERİLİZASYON AJANLARI

Naturalchlor işlemi suyu zararlı bakteriler ve diğer organizmalardan arındıran çok sayıda güçlü sterilizasyon ajanı açığa çıkarır. Bu ana ajanlar:
Hipoklorit: Naturalchlor cihazı sodyum klorürden (tuz) doğrudan dönüştürmek suretiyle hipoklorit üretir.

Oksijen: Suyun hidrolizi ile doğal bir dezenfektan olan oksijen açığa çıkar. Kendi başına çok güçlü bir dezenfektan olmamasına rağmen oksijen, ikincil organizmaların yok edilmesine yardımcı olur.
Ozon ve hidroksil radikalleri: Elektroliz ünitesinin anot ve katot reaksiyonları atmosferde bulunan ozon (tabii üç atomlu oksijen) ve hidroksil radikalleri (OH-) gibi kuvvetli oksidanlar açığa çıkarır.  

TUZ ELEKTROLİZ FORMÜLÜ

Tuz elektrolizi ile havuz suyu dezenfeksiyonu, Faraday’ın 1834 tarihli buluşunun bir uygulamasıdır. 
Suya tuz eklenmesinin ardından elektroliz ünitesinin anot ucunda aşağıdaki elektroliz reaksiyonu ile klor (Cl) oluşur:

2NaCl + 2H2O = 2NaOH + H2 + Cl2

(tuz + su = kostik + hidrojen + klor)


Oluşan bu klor suda çözünerek hipoklorik asit meydana getirir:

             Cl2 + H20 = HOCl + HCl

             (klor + su = hipoklorik asit + hidroklorik asit)

Hipokloröz asit suyu sterilize ederek bakterileri oksitler:

             2HOCl = 2HCl + O2

             (hipoklorik asit = hidroklorik asit + oksijen)


Suyun dezenfeksiyonu tamamlandıktan sonra, hidroklorik asit kostik soda ile bir nötralizasyon reaksiyonu içinde tepkimeye girerek yeniden tuz ve su oluşturur.


Hidrojen ve oksijen tepkimeye girerek su oluşturur.

              NaOH + HCl = NaCl + H2O

              (Kostik + hidroklorik asit = tuz + su)


Görüldüğü gibi bu hiçbir ürünün kaybedilmediği kapalı bir sistemdir. Girdiler parçalanır, tepkimeye girer ve yeniden kazanılır. Bu tuz konsantrasyonunun nasıl sürekli sabit kaldığını da açıklar. Tuz ilavesi ihtiyacı, filtre geri yıkamalarıyla su kaybedilmesi, yoğun yağış ya da havuzun kullanılması gibi sebeplerden doğmaktadır.