TEKNİK BÜLTEN

Gemaş pH Down L

Havuz suyunda yükselen pH değerini düşürerek ideal değerleri olan 7.2-7.6 pH aralığını korumak amaçlı kullanılır.


Kalsiyum Hipoklorit

Havuz suyu dezenfeksiyonunda kullanılan inorganik esaslı stabilizatör içermeyen aktif klor bileşiğidir.


Kalsiyum Hipoklorit Tablet

Havuz suyu dezenfeksiyonunda kullanılan inorganik esaslı stabilizatör içermeyen aktif klor bileşiğidir. (20 gr Tablet)


Mortar Off

Çimento harcı ve izlerini çıkaran, konsantre, şeffaf sıvı temizlik malzemesidir.


pH Up (+)

Havuz suyunun pH değerini ideal seviyeye 7.2-7.6 çıkarmak için dengeleyici toz üründür.


Poolwic

Havuz suyunda, havuz duvar ve taban yüzeyinde bir film tabakası oluşturarak kış boyunca kireç çökelmesini , kirlenmeyi ve yosun oluşumunu


Purefloc C

Havuz suyu filtreye ulaşmadan önce, sudaki küçük parçacıkları toparlayarak filtrede tutulabilecek büyüklüğe erişmesini sağlar.